Marketing szeptany

Oferta marketingu szeptanego dostępnego w ramach marki WikiRek:

Kampania SEO, Marketing szeptany, Zmienne IP

Kampania marketingowa oparta na zasadach marketingu szeptanego z możliwością wyboru opcji przez kupującego (100 wpisów). Oferta dostępna tylko na Allegro. Koszt 430,50 zł

Opcje:

50 wpisów – cena 220 zł brutto – https://allegro.pl/oferta/seo-marketing-szeptany-zmienne-ip-9423466527

10 wpisów – cena 49,99 brutto – https://allegro.pl/oferta/seo-marketing-szeptany-zmienne-ip-9423477451